solucions

Compostador portàtil per proves pilot

Des de l’equip de Solucions Manresa s’ha dissenyat i desenvolupat un compostador portàtil, fàcil de transportar que permeti fer proves pilot de compostatge in-situ. Aquesta planta permet avaluar processos de compostatge destinat a dejeccions ramaderes per aplicació agrícola, residus orgànics i restes vegetals, i obtenció de productes fertilitzants.

Setembre 2020.

solucionsCompostador portàtil per proves pilot
Seguir llegint

Inversió en agricultura: millora explotacions i nous cultius

Solucions Manresa ha desenvolupat diversos projectes d’inversió i desenvolupament en agricultura i ramaderia a nivell català i internacional. La trajectòria tècnica dels darrers anys ens avalen com a coneixedors de les tendència d’un mercat globalitzat. L’èxit del desenvolupament d’un projecte de cultiu requereix d’un control tècnic i econòmic de tots els factors que hi puguin incidir.

L’agricultura i ramaderia esdevé actualment, un sector productiu referent davant de les necessitats globals de satisfer unes necessitats creixents. El coneixement de cadascun dels processos determinen l’èxit del projecte de desenvolupament de noves explotacions d’agricultura i ramaderia, tan a nivell nacional com internacional.

Project management: Hem liderat el  desenvolupament de cultius de cereal i blat de moro a Romania, amb una superfície superior a les 500 ha. Hem dirigit la implementació i desenvolupament del projecte i nous cultius, oferint els nostres serveis dins del projecte “Land Solutions“.

Acompanyament en experiències internacionals: S’ha col·laborat en desenvolupar una estratègia de mercat en la comercialització càrnica a Ucraïna.

Plans de millora agrícola: Desenvolupem projectes de millora i expansió d’explotacions existents tan a nivell agrícola com ramader. Assessorament i acompanyament per millorar la viabilitat i producció de cultius, transformació, i millores agronòmiques.

solucionsInversió en agricultura: millora explotacions i nous cultius
Seguir llegint

I+D Desenvolupament concentrador de purins

La gestió de les dejeccions ramaderes és cada dia més important en el sector ramader, i especialment en el sector porcí.

Per donar resposta a una problemàtica existent hem dissenyat el concentrador de purins. L’objectiu és obtenir una fracció líquida amb major concentració de nitrats, separada d’una altra fracció diluïda amb alta quantitat d’aigua.

Una part del nitrogen es concentra en un volum menor i en fa més eficient el transport i tractament de nitrats. Això permet fer més eficient el transport de les dejeccions fora de zones vulnerables, o derivar aquesta fracció a una planta depuradora. I per altra banda, la fracció líquida diluïda i amb menor presència de nitrats, es pot gestionar agrícolament amb les terres properes a les explotacions ramaderes.

Un part del nitrogen present al les basses de purins es troba a les parts fondes i combinat amb formes orgàniques. Així mateix, el fòsfor apareix en iguals condicions.

Imatge 1. Estratificació de les dejeccions ramaderes

El concentrador filtra el purí de les parts altes de la bassa transferint la part més líquida a una altra bassa. D’aquesta manera, a la bassa a on hi ha l’aparell augmenta la concentració en nitrogen, fòsfor i matèria orgànica.

Imatge 2. Esquema del concentrador de purins (21- entrada de purí; 23- sortida de la fase concentrada de purí; 24- carcassa receptora de la fase diluïda; 25- cilindre-filtre; 27- bomba impulsora a bassa diluïda; 42- motor de la rosca de neteja del filtre)

El concentrador incorpora d’un sistema de control i registre que mesura els nivells i conductivitat elèctrica. Això permet:

  • Automatitzar els cicle de neteja.
  • Conèixer en tot moment l’estat de concentració de les dues basses.
  • Monitoritzar l’evolució del tractament.
  • Disposar de dades de la bassa en un període determinat.

Imatge 3. Esquema sistema de control

El rendiment és variable, però es poden donar uns valors mitjans en granges de truges: en un 20 % del volum de les dejeccions ramaderes es concentra el 44% del nitrògen, el 70% del fósfor i el 80% dels sòlids totals (principalment matèria orgànica).

D’acord amb el nou Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes (actualment en tràmit), aquest sistema permet justificar la gestió de les dejeccions d’acord amb valors reals de generació. Això permetria mantenir-se al marge del valors estàndard de generació establerts per les taules, donat que es pot conèixer la quantitat real de nitrats produits per l’explotació ramadera.

Notícies relacionades:

http://www.agroactivitat.cat/projecte-pilot-concentrador-purins/

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/5360458/DT+AGR%C3%80RIA+PLANA+DE+VIC+I+SC.pdf/eb1fa2e9-b16b-47e5-bd7e-55f746640b0d

https://ruralcat.gencat.cat/noticia/-/journal_content/2002/20181/4506654/la-cooperativa-agraria-plana-de-vic-ha-desenvolupat-un-concentrador-de-purins-en-dues-fases-per-millorar-l-eficiencia-en-la-gestio-de-les-dejeccions

http://www.cooperativesagraries.cat/ca/destaquem/294-finalitza-el-projecte-pilot-per-un-concentrad.html

solucionsI+D Desenvolupament concentrador de purins
Seguir llegint

Es posa en funcionament el concentrador de purins

Durant l’any 2017, s’ha elaborat un projecte pioner per desenvolupar un concentrador de purins.

Aquest ha estat fruit de la col·laboració entre Cooperativa Plana de Vic, el Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC, Solucions Manresa, i la Federació Catalana de Cooperatives. Aquest projecte té el suport financer del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

El concentrador permet obtenir una millora en l’eficiència de la gestió de dejeccions ramaderes. Permet obtenir un subproducte que fa viable el transport en una radi més gran, i en facilita l’aplicació en zones deficitàries en nutrients que fan adobat amb productes químics. Això, pot permetre reduir pressió de la gestió de dejeccions en zones vulnerables.

Apostem per la vocació innovadora en aquest camp, i apostant per l’I+D per aportar valor als sector ramader.

Veure més informació:

I+D Desenvolupament concentrador de purins

 

solucionsEs posa en funcionament el concentrador de purins
Seguir llegint