Actualitat

Compostador portàtil per proves pilot

Des de l’equip de Solucions Manresa s’ha dissenyat i desenvolupat un compostador portàtil, fàcil de transportar que permeti fer proves pilot de compostatge in-situ. Aquesta planta permet avaluar processos de compostatge destinat a dejeccions ramaderes per aplicació agrícola, residus orgànics i restes vegetals, i obtenció de productes fertilitzants.

Setembre 2020.

OBJECTIU DEL PROJECTE

Disposar d’un compostador portàtil que permeti ser instal·lat en qualsevol espai per monitoritzar les variables del procés de compostatge.

Un cop analitzades les variables de ventilació (cabal, pressió, temps de funcionament i temps de parada), temperatura, permeabilitat del producte i temps de descomposició i maduració, ens permet dissenyar i millorar els espais i la maquinaria per les plantes de compostatge. Així mateix ens permet optimitzar els processos amb estalvi de temps, espai i energia.

L’equip es transporta en una furgoneta. Allà on s’instal·la, cal disposar els tubs de ventilació d’acord amb la definició de l’estudi i posteriorment cal connectar el col·lector i el ventilador. La durada del muntatge es redueix a hores.

L’equip només necessita de corrent elèctrica a 220v.

A QUI VA DIRIGIT

Aquest equip es posa a disposició de plantes de compostatge o empreses que vulguin implantar sistemes de compostatge per tal d’avaluar diferents paràmetres que poden definir o millorar els processos, les instal·lacions i la maquinària. S’ofereix assessorament tècnic segons les necessitats del client.

Dirigit a explotacions ramaderes, plantes de tractament de residus, productors de substrats i fertilitzants, etc.

ASSESSORAMENT EN COMPOSTATGE

Grup solucions pot plantejar la prova, fer la instal·lació de l’equip, el posterior seguiment i emetre les conclusions del mateix. Pot donar assessorament per la implementació de les millorares en instal·lacions, maquinària i processos, amb el disseny, projectes executius, tràmits administratius, direccions d’obres, disseny de maquinària, etc.

DESCRIPCIÓ DE L’EQUIP

L’equip disposa de:

 • Ventilador de cabal variable de 0-800 m³/h i pressió variable de 350 a 580 mmh2O model Sodeca CA-154-2T-2.
 • PLC de control i monitorització (dataloger)
 • Pantalla 3.5 “
 • Sonda de temperatura
 • Sonda de pressió
 • Col·lector de sortida adaptable a diferents piles i separació de tubs
 • Altres

FUNCIONAMENT DEL COMPOSTADOR PILOT

Mitjançant l’aparell, podem definir totes les variables que ens interessen en el procés de compostatge.

El més habitual es governar el ventilador en base a la temperatura de la pila. La temperatura es llegeix es continu mitjançant una sonda. D’acord amb les ordres introduïdes al programa, per exemple, quan la temperatura és superior a la determinada, el ventilador incrementa el seu cabal, en el cas contrari, el disminueix.

Aquest procés ens dona com a resultat les següents gràfiques:

COMPOSTATGE DE RESIDUS ORGÀNICS

El procés  de compostatge neix de la necessitat de d’aprofitar les restes vegetals com a adobs per els conreus. Els romans ja identifiquen aquesta tècnica com a font de nutrients per les plantes.

És en l’actualitat, quan aquest compostatge s’aparta d’un objectiu només agronòmic i passa a esdevenir una forma de gestió i tractament dels residus. Així doncs, el compostatge afavoreix el reaprofitament de la matèria orgànica, tornant-la al medi per tal que retorni al sòl allò que en va sortir.

El procés de compostatge consisteix en la descomposició biològica aeròbia i l’estabilització de substrats orgànics, sota condicions que permeten el desenvolupament de temperatures termòfiles (entre 50 i 70ºC), com a resultat de la generació d’energia calorífica d’origen biològic, de la qual s’obté un producte final estable, lliure de patògens i llavors, i pot ser aplicat al sòl beneficiosament.

COMPOSTATGE DE DEJECCIONS RAMADERES

Compostatge per aplicació agrícola

El compostatge es un dels tractament aplicables per la gestió de les dejeccions aprovats pel Departament d’Agricultura.

Aquest es pot realitzar dins el marc agrari, amb uns valors de reducció de nitrogen del 15 % i de volum del 50 % (existeixen discrepàncies dins el Departament d’agricultura amb valors que van del 25 al 50 %).

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/4069835/1.-DescTractamentsEnMarcAgrari.pdf/da2b943f-4162-4815-86e8-daae8070ff40

Les instal·lacions mínimes necessàries són:

 • Plataforma impermeable amb recollida de lixiviats. La plataforma ha d’estar dimensionada d’acord amb la quantitat de fem, fracció sòlida i estructurant tractats i el temps de processat previst.
 • Disponibilitat d’aigua per aportar les correccions d’humitat a la massa compostant que puguin ser necessàries. Sistema per a garantir l’aportació d’oxigen a les piles de compostatge:
  1. Ventiladors en cas d’un sistema amb aeració forçada.
  2. Equip de volteig en cas de treballar amb piles voltejades.
  3. Altres sistemes d’aeració d’acord amb el mètode de compostatge aplicat.
Compostatge i venda de productes fertilitzants

En el cas de comercialitzar el producte resultant, aquest ha de complir amb la normativa de fertilitzants i cal obtenir l’autorització  “sandach”. En aquest cas, les reduccions de massa i de N són les comprovades d’acord amb el “pla de seguiment” que ha de disposar la planta de compostatge.

Podem obtenir més informació a:

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/dejeccions-ramaderes-fertilitzants-nitrogenats/enllacos-documents/fitxers-binaris/Autoritzacio_SANDACH.pdf

 

solucionsCompostador portàtil per proves pilot

Related Posts