Actualitat

Millores sala de munyir i lleteria

Projecte per a la millora de la sala de munyir a Can Feliu de Campllong

Àmbit: Obres i activitats, Agricultura i ramaderia

Promotor/client: particular

Situació i emplaçament: Campllong

Modernització de les instal·lacions de l’explotació ramadera bovina.

Construcció d’una sala de munyir rotatòria i d’una lleteria de planta rectangular, alineada amb les altres edificacions de l’explotació.

La nova sala de munyir està formada per una estructura de formigó prefabricat, amb cobert a dues aigües. La lleteria té una estructura metàl·lica i una coberta a dues aigües.

2022

Editor WEB SolucionsMillores sala de munyir i lleteria
Seguir llegint

Projecte de millora i ampliació d’un escorxador

Projecte de millora i ampliació d’un escorxador

Àmbit: Obres i activitats

Promotor: MACOBA

Situació: Sant Joan de Vilatorrada

Actuació 1: Millora i ampliació de l’escorxador, les obres consisteixen en l’enderroc d’un edifici, per reconstruir-lo ampliant-ne la superfície i l’adaptació a la normativa sanitària (fase executada l’any 2018)

2013

solucionsProjecte de millora i ampliació d’un escorxador
Seguir llegint

Ajuts agrícoles

Ajuts agrícoles

Àmbit: Agricultura i ramaderia

Promotor/client: Clients privats diversos

Situació: Bages, Osona, Berguedà, Anoia, Solsonès, La Cerdanya

Categoria d’ajuts: Declaració única agrària (DUN), Contracte global d’explotació (CGE), Incorporació de joves agricultors.

Solucions Manresa és oficina acreditada pel DAAM.

 

Expedients tramitats període 2015:

– 180 DUN 2015

– 22 CGE en volum d’inversió de 2.250.000 €

– 10 Ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (100% acceptats)

– 18 Ajuts a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries (83% acceptats)

– 3 Ajuts per la mitigació del canvi climàtic (66% acceptats)

– 2 Ajuts per la diversificació agrària (100% acceptats)

 

Expedients tramitats des de 2.007 fins 2.014:

– 1.600 DUN

– 123 CGE

 

http://www.solucions.info/wp-content/uploads/2013/01/Joves-agricultors-2015-2020.pdf

http://www.solucions.info/wp-content/uploads/2016/02/Contracte-Global-2015-2020v3.pdf

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-unica-agraria/

solucionsAjuts agrícoles
Seguir llegint

Edificacions ramaderes

Edificacions ramaderes

Dins del sector primari i del sòl rústic, l’activitat ramadera és un dels pilars més important pel desenvolupament econòmic. Les sinèrgies que giren entorn aquest sector són moltes, i cal saber-les potenciar per poder donar continuïtat al model d’aprofitament del territori.

Les necessitats de les explotacions ramaderes són molt específiques en funció del destí final i tots els condicionants que puguin aparèixer en cada cas.

Oferim un àmpli coneixement en els diversos sectors ramaders, oferint les respostes més adequades pel bon funcionament de l’activitat. Assessorem i acompanyem en tot el procés administratiu necessari per la construcció i ampliació de granges ramaderes, coberts, o qualsevol altra construcció o instal·lació necessària per les explotacions rústiques: adequació, ampliacions, noves explotacions ramaderes.

solucionsEdificacions ramaderes
Seguir llegint

Millora agrícola i bassa per reg a Can Oliver

Millora agrícola i bassa per reg a Can Oliver

Àmbit: Agricultura i ramaderia

Promotor: propietat

Situació i emplaçament: El Bruc

Execució d’obres: 2009 (rompudes) / 2011  (bassa d’aigua)

Durant l’any 2008, es va redactar i aprovar el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de les finques Can Oliver, Viladiu i Malniu, el qual preveu la gestió forestal de la massa existent i la millora agrícola mitjançant l’ampliació de la superfície agrícola a través de la recuperació de zones de cultiu abandonades, equivalent en 7 hectàrees per al cultiu de secà.

Aquestes rompudes van ser realitzades durant els mesos de setembre i octubre del 2.009 i s’han adaptat a la morfologia del terreny, recuperant antigues feixes, evitant talussos superiors als 3 metres d’alçada i pendents longitudinals superiors al 3%.

S’ha posat especial atenció a la gestió de les aigües pluvials per evitar processos erosius. S’ha previst l’evacuació de les aigües superficials mitjançant rasses longitudinals als peus dels talussos, i llaurant els recintes de cultiu en perpendicular amb la pendent, a fi de reduir la circulació d’aigües. En darrer terme es va procedir a la revegetació de talussos amb hidrosembra per evitar problemes d’erosió en els marges dels cultius, al mateix temps que s’intervenia per una correcta integració paisatgística de l’actuació.

Amb aquestes rompudes han aportat dues millores destacades:

–          discontinuïtat horitzontal de vegetació: mesura de prevenció i facilitat l’extinció en cas d’incendi forestal.

–          espais oberts: fomenta la presència d’espècies de petits mamífers, font d’aliment per altres espècies (rapinyaires, guineus,…).

Durant l’any 2011 es va iniciar les obres per la construcció d’una bassa de 10.000 m3 per dotar la finca de reserves d’aigua provinents de la pluja i captació autoritzada.

A més de donar suport a la finalitat agrícola esdevé un punt destacat en les tasques de prevenció i extinció d’incendis des del límit amb el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. És una bassa apta per mitjans aeris.

2009-2011

solucionsMillora agrícola i bassa per reg a Can Oliver
Seguir llegint

Agricultura i cultius propis a Romania

Agricultura i cultius propis a Romania

Àmbit: Agricultura i ramaderia

Promotor: Land Solutions

Situació i emplaçament: Timisoara, Romania

Des del 2008 fins al 2013 s’ha treballat per consolidar un teixit empresarial dedicat al cultiu de cereals i altres varietats a Romania. Aquest projecte neix impulsat per Solucions Manresa i altres empreses catalanes, i esdevé el que avui s’anomena Land Solutions.

El desenvolupament del projecte inicial, ha portat a l’assessorament d’empreses instal·lades a Romania, així com altres experiències similars en del sector agrícola i ramader. Fem l’acompanyament a aquelles empreses que hi volen invertir o iniciar una activitat.

2008-2013

solucionsAgricultura i cultius propis a Romania
Seguir llegint

Concentrador de purins

Concentrador de purins

Àmbit: Medi ambient; residus; agricultura i ramaderia

Promotor: Col·laboració entre Cooperativa Plana de Vic, el Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC, Solucions Manresa, i la Federació Catalana de Cooperatives.

S’ha dissenyat i posat en funcionament un concentrador de purins. Aquest permet generar un subproducte que fa viable el transport de dejeccions ramaderes fora de les zones amb major pressió. Aquest projecte ha comptat amb el suport de finançament del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

2017

solucionsConcentrador de purins
Seguir llegint