Millores sala de munyir i lleteria

Projecte per a la millora de la sala de munyir a Can Feliu de Campllong

Àmbit: Obres i activitats, Agricultura i ramaderia

Promotor/client: particular

Situació i emplaçament: Campllong

Modernització de les instal·lacions de l’explotació ramadera bovina.

Construcció d’una sala de munyir rotatòria i d’una lleteria de planta rectangular, alineada amb les altres edificacions de l’explotació.

La nova sala de munyir està formada per una estructura de formigó prefabricat, amb cobert a dues aigües. La lleteria té una estructura metàl·lica i una coberta a dues aigües.

2022

Editor WEB SolucionsMillores sala de munyir i lleteria