Projecte urbanització a Canet de Fals

Projecte urbanització a Canet de Fals

Àmbit: Obres i activitats

Promotor / client: Ajuntament de Fonollosa

Situació i emplaçament: Canet de Fals, Fonollosa

Pressupost d’execució d’obres: 210.946,45€

Hem intervingut en la fase de redacció del projecte i direcció de les obres complementàries a la urbanització de Canet de Fals.

Aquestes obres es basen en cinc zones d’actuació; l’arranjament de l’accés nord-oest on s’ha fet la urbanització del carrer, actuacions per la prevenció d’inundacions mitjançant una rasa de 1km de longitud, realització d’una nova escollera i arranjament de talussos per evitar-ne l’erosió, construcció d’un nou mur de contenció per la piscina i actuacions a diferents carrers per millorar l’evacuació de les aigües pluvials.

2011

solucionsProjecte urbanització a Canet de Fals