Zones verdes de Canet de Fals

Zones verdes de Canet de Fals

Àmbit: Medi ambient

Promotor: Ajuntament de Fonollosa

Situació i emplaçament: Canet de Fals, Fonollosa

El projecte té com a objectiu definir una proposta d’ordenació de les zones verdes recollides en el planejament, en l’àmbit del nucli de Canet de Fals (municipi de Fonollosa). Aquest es troba situat en les proximitats de la carretera BV-3008, en el seu pas pel Pla de la Llauna.

La urbanització de Canet de Fals és una zona residencial que s’ha anat desenvolupant al llarg de les darreres dècades, amb un creixement constant al llarg del temps. Aquest procés s’ha portat a terme d’una forma lenta, sense acabar de resoldre de forma conjunta i coherent la urbanització del conjunt de sistemes.

En el marc de consolidació del sistema urbà, es presenta la proposta, a través del qual es es planteja una ordenació i millora dels espais verds d’una manera integrada, partint del seu anàlisi funcional i de les seves capacitats a potenciar. Es pretén generar espais comunitaris i de relació de les persones residents amb el seu entorn i sistema urbà.

2005-2006

solucionsZones verdes de Canet de Fals