Agricultura i ramaderia

Activitats vinculades al territori

Assessorem en la gestió de les activitats agrícoles i ramaderes. Dissenyem solucions a mida per cada explotació, suport en la gestió de dejeccions ramaderes, i nous projectes.

Projectes per l’obtenció de la llicència urbanística per la construcció d’edificacions ramaderes, agrícoles i forestals.

  • granges
  • coberts i magatzems
  • basses de reg
  • dipòsits de purins

Projectes d’activitat per noves explotacions ramaderes i ampliacions d’existents.

Projectes per la legalització d’activitats ramaderes i altres activitats vinculades al medi.

Plans tècnics de gestió i millora agrícola.

Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes (PGDR).

Llibres de fertilització i aplicació de nitrogen.

Declaracions anuals de nitrogen (DAN).

Assessorament agrícola en gestió de cultius i planificació de sembra, adobat, herbicides i altres.

Gestió d’ajuts i subvencions:

  • Declaració Única agrària (DUN)
  • Contracte Global d’Explotació: Joves agricultors, plans de millora.
  • Creació de grups operatius per a la innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors.
  • Ajuts del gasoil agrícola

Registres agrícoles i ramaders per traçabilitat: Quadern de fitosanitaris i llibre de dejeccions ramaderes.

Fitxes tècniques de remolcs.

Assegurances ramaderes i agrícoles.

Altres gestions davant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Desenvolupament i millora de sistemes de gestió i emmagatzematge per les dejeccions ramaderes: concentrador de purins validat pel DARP, sistemes de compostatge, i sistema NIR.

Necessites assessorament?

AlbertAgricultura i ramaderia