Residus

Disseny de tractament, gestió de residus i dipòsits controlats

Aportem solucions en el disseny d’instal·lacions, i en processos de valorització, tractament i dipòsit de residus.

Projectes d’obres per la gestió de residus urbans.

Projectes de clausura de dipòsits controlats de residus.

Avaluacions de l’estat actual d’abocadors.

Projectes d’obres i activitat per dipòsits de runes i residus de la construcció.

Projectes per plantes de tractament i valorització de residus.

Projectes per aportacions i moviments de terres, millores de finques rústiques amb terres procedents de rebaixos de la construcció.

Tràmits per l’obtenció dels permisos necessaris per gestionar i valoritzar residus.

Visió integral que va des del projecte d’activitat, projecte de construcció de vas, projecte del segellat, direcció d’obres, pla d’explotació, seguiment, gestió de lixiviats i escorrenties d’aigües netes, gestió de gasos, i tractament per la integració en el paisatge i sostenibilitat en la gestió de recursos.

Necessites assessorament?

solucionsResidus