Finques rústiques i forestals

Planificació, gestió i manteniment

Les propietats rústiques requereixen d’una gestió continuada. Oferim assessorament i suport en les gestions per mantenir-ne la capacitat productiva, i contribuir a millorar-ne l’aprofitament i rendiment que en fan els nostres clients.

Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF).

Gestió d’ajuts forestals per treballs silvícoles.

Rompudes forestals i nous cultius.

Manteniment i obertura de camins forestals.

Segregacions i agrupacions de finques.

Desllidament de finques rústiques.

Gestió de límits entre propietats, localització de fites, georeferenciació i gestió de conflictes.

Gestions cadastrals, canvis i revisions.

Peritatges i valoracions.

Gestió d’expedients d’expropiació.

Aixecaments topogràfics.

Necessites assessorament?

solucionsGestió de finques rústiques i forestals