All posts tagged: purins

I+D Desenvolupament concentrador de purins

La gestió de les dejeccions ramaderes és cada dia més important en el sector ramader, i especialment en el sector porcí.

Per donar resposta a una problemàtica existent hem dissenyat el concentrador de purins. L’objectiu és obtenir una fracció líquida amb major concentració de nitrats, separada d’una altra fracció diluïda amb alta quantitat d’aigua.

Una part del nitrogen es concentra en un volum menor i en fa més eficient el transport i tractament de nitrats. Això permet fer més eficient el transport de les dejeccions fora de zones vulnerables, o derivar aquesta fracció a una planta depuradora. I per altra banda, la fracció líquida diluïda i amb menor presència de nitrats, es pot gestionar agrícolament amb les terres properes a les explotacions ramaderes.

Un part del nitrogen present al les basses de purins es troba a les parts fondes i combinat amb formes orgàniques. Així mateix, el fòsfor apareix en iguals condicions.

Imatge 1. Estratificació de les dejeccions ramaderes

El concentrador filtra el purí de les parts altes de la bassa transferint la part més líquida a una altra bassa. D’aquesta manera, a la bassa a on hi ha l’aparell augmenta la concentració en nitrogen, fòsfor i matèria orgànica.

Imatge 2. Esquema del concentrador de purins (21- entrada de purí; 23- sortida de la fase concentrada de purí; 24- carcassa receptora de la fase diluïda; 25- cilindre-filtre; 27- bomba impulsora a bassa diluïda; 42- motor de la rosca de neteja del filtre)

El concentrador incorpora d’un sistema de control i registre que mesura els nivells i conductivitat elèctrica. Això permet:

  • Automatitzar els cicle de neteja.
  • Conèixer en tot moment l’estat de concentració de les dues basses.
  • Monitoritzar l’evolució del tractament.
  • Disposar de dades de la bassa en un període determinat.

Imatge 3. Esquema sistema de control

El rendiment és variable, però es poden donar uns valors mitjans en granges de truges: en un 20 % del volum de les dejeccions ramaderes es concentra el 44% del nitrògen, el 70% del fósfor i el 80% dels sòlids totals (principalment matèria orgànica).

D’acord amb el nou Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes (actualment en tràmit), aquest sistema permet justificar la gestió de les dejeccions d’acord amb valors reals de generació. Això permetria mantenir-se al marge del valors estàndard de generació establerts per les taules, donat que es pot conèixer la quantitat real de nitrats produits per l’explotació ramadera.

Notícies relacionades:

http://www.agroactivitat.cat/projecte-pilot-concentrador-purins/

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/5360458/DT+AGR%C3%80RIA+PLANA+DE+VIC+I+SC.pdf/eb1fa2e9-b16b-47e5-bd7e-55f746640b0d

https://ruralcat.gencat.cat/noticia/-/journal_content/2002/20181/4506654/la-cooperativa-agraria-plana-de-vic-ha-desenvolupat-un-concentrador-de-purins-en-dues-fases-per-millorar-l-eficiencia-en-la-gestio-de-les-dejeccions

http://www.cooperativesagraries.cat/ca/destaquem/294-finalitza-el-projecte-pilot-per-un-concentrad.html

solucionsI+D Desenvolupament concentrador de purins
Seguir llegint