Legalització d’un centre de jardineria

Legalització d’un centre de jardineria

Àmbit: Obres i activitats

Promotor: Hortícola Pedralbes

Situació: Castellbisbal

Solucions Manresa s’ha encarregat de realitzar tots els treballs necessaris per tal de legalitzar l’activitat de centre de jardineria d’Hortícola Pedralbes situat en sòl no urbanitzable a Castellbisbal amb una superfície de 5.500m2 classificada com Annex III.

S’ha tramitat a l’ajuntament la sol·licitud del Certificat de compatibilitat urbanística, la llicència municipal de concessió d’obertura d’establiment, el certificat final d’activitat i l’acompanyament durant l’acte de comprovació.  També s’ha assessorat per l’adequació de totes les instal·lacions per tal d’ajustar-se a la normativa vigent com les instal·lacions contra-incendis, autorització de la captació d’aigua mitjançant un pou o legalització de les instal·lacions elèctriques.

2013

solucionsLegalització d’un centre de jardineria