Project Management

Project Management

Solucions Manresa ha creat i desenvolupat projectes amb la finalitat de generar dinàmiques i promocionar els valors i visió més enllà dels serveis oferts.

Gestió de projectes o Project Management és l’organització i la gestió de recursos per tal que el projecte sigui portat a terme dins les restriccions d’abast, qualitat, temps i cost. Un projecte que cerca consolidar un nou producte o servei únic, i que aporti canvis beneficiosos o valor afegit.

Actaulment existeixen tres projectes en funcionament fruit de la col·laboració i coneixement com a enginyeria i consultoria per part de Solucions Manresa: TAAF energies renovables, Land solutions, i Coll del Bruc.

TAAF energies renovables: Grup dedicat a la instal·lació, gestió, manteniment i conservació d’instal·lacions energètiques provinent de fonts renovables: solar, fotovoltaica, biomassa, geotèrmia, eòlica.

Land solutions: Grup d’inversió que té per objectiu el cultiu propi d’espècies cerealístiques a Rumania, al mateix temps que aporta el coneixement i experiència del conjunt del grup per noves activitats i projectes de la regió.

Coll del Bruc: Projecte per l’obertura i explotació d’una pedrera d’àrids.

solucionsProject Management