Restauració dels runams salins de Sallent

Restauració dels runams salins de Sallent

Àmbit: Obres i activitats; medi ambient i resudus.

Promotor: Agència Catalana de l’Aigua.

Situació i emplaçament: Vilafruns, Sallent.

Pressupost d’execució d’obres: 7.579.459,85€

L’any 2004, la plataforma cívica Montsalat, plataforma que porta a terme activitats per fer compatible l’activitat minera amb el respecte al medi ambient, es posa en contacte amb nosaltres per desenvolupar una prova pilot per la integració del runam salí de Vilafruns.

Des de Solucions, es fa una primera proposat que es presenta a l’empresa Iberpotash així com a l’administració i a responsables polítics. Aquesta actuació té un fort ressò social fet que ajuda aconseguir finançament per portar-lo a terme.

Solucions Manresa ha participat en la direcció de la redacció del projecte i la direcció i de l’obra per la reducció de l’impacte ambiental del runam de Vilafruns. El pressupost per realitzar aquest projecte i les obres ha sigut de 7.579.459,85€ més IVA, la realització de les obres ha durat 14 mesos i s’ha actuant en una superfície de 9,9ha.

L’objectiu d’aquesta actuació és evitar l’entrada d’aigua de pluja al runam, evitar el contacte amb aigües dolces per la base, integrar-lo paisatgísticament amb l’entorn i gestionar correctament totes les aigües que es produeixen.

Els treballs realitzats al runam han estat els següents: s’han col·locat drens per recollir les possibles aigües dolces i salades amb xarxes independents,  la xarxa d’aigües dolces condueix les aigües de la pluja cap a una bassa per tal d’emmagatzemar-les i així poder-les reaprofitar i la xarxa d’aigües salades condueix les aigües cap al col·lector de salmorres. S’ha reperfilat tota la superfície del runam per la col·locació de làmines impermeables, i s’ha col·locat terres per sobre la làmina per permetre la revegetació.

Un cop acabades les obres s’ha observat un descens considerable de la salinitat de les aigües dels diferents piezòmetres instal·lats a l’entorn del runam, així com a la part baixa de la riera de Conangle. Caldrà veure l’evolució dels resultats, però a hores d’ara, ja es pot assegurar que l’actuació ha estat un èxit.

Enllaç relacionat: http://ichn.iec.cat/Bages/hemeroteca/2011-06.pdf

2011

solucionsRestauració dels runams salins de Sallent