Actualitat

Desllindament de la finca rústica Armadans

Desllindament de la finca rústica Armadans

Àmbit: Gestió i assessorament

Promotor/client: propietat

Situació: Collsuspina

Superfície finca: 86,45 ha

El desllindament o delimitació d’una finca rústica es fa a través del treball de camp, sobre el terreny i d’acord amb les propietat colindants.

Aquestes tasques es fan amb suport de sistemes GPS per poder verificar els límits amb facilitat i poder elaborar planimetria de detall.

Un desllindament esdevé també necessari quan es requereix ajustar les dades cadastrals o escripturades amb la realitat.

2014

solucionsDesllindament de la finca rústica Armadans
Seguir llegint