Gestió de les aigües del Parc Ambiental de Bufalvent

Gestió de les aigües del Parc Ambiental de Bufalvent

Promotor/client: Consorci del Bages per la Gestió de Residus

Situació: Manresa

Cost execució obres: 1.018.045,45€

S’ha realitzat la redacció del projecte i la direcció d’obra  per l’optimització de la gestió de les aigües del parc ambiental. Aquest projecte ha portat a construir les infraestructures necessàries per tal de reduir al màxim l’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram i minimitzar el consum d’aigua potable de la xarxa.

Entre les actuacions executades, destaca la construcció d’un dipòsit de formigó per emmagatzemar uns 2.000m3, un dessorrador que actua com a decantador, així com una infraestructura de canonades de 5km per tal de gestionar els diferents líquids del parc.

2011

solucionsGestió de les aigües del Parc Ambiental de Bufalvent