Obres de la fase 1 de desgasificació del dipòsit controlat

Obres de la fase 1 de desgasificació del dipòsit controlat

Àmbit: Medi ambient i residus

Promotor/client: Consorci del Bages per la Gestió de Residus

Situació: Manresa

Pressupost d’execució d’obres: 1.657.759,36€

S’ha realitzat la direcció d’obres de la fase 1 del projecte de desgassificació del dipòsit controlat de residus, al Parc Ambiental de Bufalvent.

El projecte té com objectiu definir la xarxa de pous de biogàs necessària per la desgassificació del dipòsit, la definició de la xarxa de transport, modificació de la planta de valorització de biogàs i adequar-la a futura connexió d’un motor de generació elèctrica.

2013

solucionsObres de la fase 1 de desgasificació del dipòsit controlat