Ampliació Pitch&Putt Can Rafel

Ampliació Pitch&Putt Can Rafel

Àmbit: Obres i activitats, medi ambient

Promotor: Propietat

Situació: Cervelló

La tramitació d’una activitat esportiva en sòl no urbanitzable requereix d’una tramitació prèvia amb els Serveis Territorials d’Urbanisme, i els corresponents departaments afectats. En aquest cas s’ha obtat per tramitar un pla especial en sòl no urbanitzable, detallant la inserció del projecte en el territori. Una part de l’àmbit es troba afectat pel PEIN Serra de l’Ordal, motiu pel qual s’ha redactat i tramitat l’avaluació ambiental corresponent.

El projecte es basa en ajustar el projecte a les antigues terrasses de vinya que apareixen a la zona, així com les esplanades amb baixa vegetació en un espai identificat com a zona de baixa vegetació per afavorir la prevenció d’incendis segons el PTGMF de la finca.

Podeu consultar la pàgina de Can Rafel: http://www.canrafel.net/ca/index.htm

2012

solucionsAmpliació Pitch&Putt Can Rafel