Edificacions ramaderes

Edificacions ramaderes

Dins del sector primari i del sòl rústic, l’activitat ramadera és un dels pilars més important pel desenvolupament econòmic. Les sinèrgies que giren entorn aquest sector són moltes, i cal saber-les potenciar per poder donar continuïtat al model d’aprofitament del territori.

Les necessitats de les explotacions ramaderes són molt específiques en funció del destí final i tots els condicionants que puguin aparèixer en cada cas.

Oferim un àmpli coneixement en els diversos sectors ramaders, oferint les respostes més adequades pel bon funcionament de l’activitat. Assessorem i acompanyem en tot el procés administratiu necessari per la construcció i ampliació de granges ramaderes, coberts, o qualsevol altra construcció o instal·lació necessària per les explotacions rústiques: adequació, ampliacions, noves explotacions ramaderes.

solucionsEdificacions ramaderes