Pla tècnic de gestió i millora forestal de l’Albarell

Pla tècnic de gestió i millora forestal de l’Albarell

Àmbit: Medi ambient i forestal

Promotor: propietat

Situació: Jorba i Argençola

Superfície finca: 411 ha

Superfície ordenada: 314 ha

La finca de l’Albarell disposa d’una gran extensió que inclou massa forestal arbrada de pi blanc i pinassa, juntament amb recintes de cultiu.  Els objectius d’ordenació són els següents:

_ Gestió per a la recuperació i la potenciació d’espècies de flora i fauna

_ Gestió per a la millora de les masses forestals contra GIF i per la prevenció d’incendis

Es preveu la millora de la massa forestal i el seu aprofitament sostenible dels recursos fustaners. Per altra part, es recuperen antigues superfícies agrícoles per millorar el maneig de la finca i la recuperació de la capacitat productiva.

2015

solucionsPla tècnic de gestió i millora forestal de l’Albarell