Connector fluvial – escala de peixos

Connector fluvial – escala de peixos

Àmbit: Obres i activitats; medi ambient.

Promotor: Propietat.

Situació i emplaçament: Sant Joan de Vilatorrada.

Les construccions de preses, rescloses, canals, etc., creen discontinuïtats en el curs fluvial que impedeixen la mobilitat de peixos, principalment, impedint la connectivitat territorial d’aquestes espècies.

Per evitar-ho, es construeixen connectors fluvials, o escales de peixos que permeten salvar aquestes barreres mitjançant petites “banyeres” que van guanyant desnivell de forma esglaonada i permeten als peixos superar les infraestructures.

L’aigua és un bé escàs que cal aprofitar, i una de les principals forma del seu aprofitament és la seva captació dels cursos fluvials.

El disseny d’aquestes construccions requereixen de càlculs d’enginyeria per a poder donar els pendent i dimensions adequades per a que siguin funcionals.

2015

solucionsConnector fluvial – escala de peixos