Projecte de millora i ampliació d’un escorxador

Projecte de millora i ampliació d’un escorxador

Àmbit: Obres i activitats

Promotor: MACOBA

Situació: Sant Joan de Vilatorrada

Actuació 1: Millora i ampliació de l’escorxador, les obres consisteixen en l’enderroc d’un edifici, per reconstruir-lo ampliant-ne la superfície i l’adaptació a la normativa sanitària (fase executada l’any 2018)

2013

solucionsProjecte de millora i ampliació d’un escorxador