Autorització de l’explotació minera Roques Blanques

Autorització de l’explotació minera Roques Blanques

Àmbit: Medi ambient i residus, obres i activitats

Promotor: Coll del Bruc, S.L.

Situació: El Bruc

Redacció del projecte per l’obertura d’una explotació minera i acompanyament en el seu desenvolupament fins a la seva aprovació, i obtenció de tots els requeriments legals.

Les tasques inicial de disseny de l’explotació s’han coordinat amb l’avaluació d’impacte ambiental del projecte, i projectar el procés de restauració i estat final.

S’ha treballat en coordinació amb les administracions per garantir la integració del projecte en l’aspecte ambiental i paisatgístic.

2005-2006

Títol projecte

Descripció projecte

2012

solucionsAutorització de l’explotació minera Roques Blanques