Obres d’accessos al Parc Ambiental de Bufalvent

Obres d’accessos al Parc Ambiental de Bufalvent

Àmbit: Obres i activitats

Promotor / client: Consorci del Bages per la Gestió de Residus

Situació i emplaçament: Manresa

Pressupost d’execució d’obres: 199.880,91€

Solucions Manresa ha redactat els Estudis Previs de les obres, Projecte d’execució, Direcció facultativa i Control topogràfic de l’evolució de l’obra civil.

Les actuacions s’han basat en la millora de les infraestructures d’accés al Parc ambiental. S’ha modificat el traçat d’accés augmentant l’amplada de la via i executant una nova base i ferm flexible amb un pendent constant, també s’han executat les infraestructures per canalitzar les instal·lacions existents com el reg, instal·lacions de telecomunicacions i electricitat, s’han executat dues bàscules que permeten disminuir el temps d’espera dels vehicles, s’han millorat els drenatges i s’han executat zones peatonals, d’aparcament i zona verda.

2012

solucionsObres d’accessos al Parc Ambiental de Bufalvent