Projecte de restauració minera

Projecte de restauració minera

Àmbit: Medi ambient, Obres i activitats

Promotor: CUMESA

Situació: Alforja

Redacció del projecte per la modificació de l’àmbit autoritzat i modificació del programa de restauració d’una explotació minera existent a Alforja. Es preveu l’adaptació del projecte a uns criteris que garanteixin l’execució de la restauració.

El projecte conté l’avaluació ambiental per garantir la correcta integració en l’entorn i amb el paisatge.

2013

solucionsProjecte de restauració minera