Nau industrial a Plans de la Sala

Nau industrial a Plans de la Sala

Aquesta nau està ubicada en una parcel·la de 21.015m2, té una superfície edificada de 12.561,96m2 i un altell de 655m2. Grup Solucions va participar en totes les fases del projecte per la seva construcció, es va realitzar el projecte d’obra, la direcció d’obra, la gestió de tots els industrials i la legalització de les seves instal·lacions.

La nau està construïda en dues cotes de terreny diferent i està formada per una estructura de formigó prefabricat amb una llum de 60m formada per dos pòrtics que ens permeten obtenir quatre espais diàfans d’ aproximadament 6.000m2 cada un.
Els tancaments de façana estan fets amb panell prefabricat de formigó a la seva part inferior i panell sandvitx a la seva part superior. A la part superior també hi ha una franja perimetral de vidre que conjuntament amb els lluernaris de la coberta ens permet obtenir una bona il·luminació natural de l’interior de la nau. La façana més característica de la nau està composta per un mur cortina i la coberta està feta amb panell sandvitx.

La superfície restant de la parcel·la té una superfície pavimentada amb formigó de 8435m2 que s’utilitza pel trànsit de vehicles al voltant de la nau i com aparcament.

solucionsNau industrial a Plans de la Sala