Parc d’aventures dalt dels arbres

Parc d’aventures dalt dels arbres

Àmbit: Medi ambient i activitats

Promotor/client: Bosc Vertical

Situació: Mataró

Redacció del projecte que detalla la ubicació d’un parc d’aventura dalt dels arbres, tal com preveu el Pla especial tramitat per l’Ajuntament de Mataró al Parc forestal Turó d’en Dori.

El projecte s’ha sotmès a tràmit d’avaluació d’impacte ambiental simplificada.

2015

solucionsParc d’aventures dalt dels arbres