Actualitat

Ampliació Pitch&Putt Can Rafel

Ampliació Pitch&Putt Can Rafel

Àmbit: Obres i activitats, medi ambient

Promotor: Propietat

Situació: Cervelló

La tramitació d’una activitat esportiva en sòl no urbanitzable requereix d’una tramitació prèvia amb els Serveis Territorials d’Urbanisme, i els corresponents departaments afectats. En aquest cas s’ha obtat per tramitar un pla especial en sòl no urbanitzable, detallant la inserció del projecte en el territori. Una part de l’àmbit es troba afectat pel PEIN Serra de l’Ordal, motiu pel qual s’ha redactat i tramitat l’avaluació ambiental corresponent.

El projecte es basa en ajustar el projecte a les antigues terrasses de vinya que apareixen a la zona, així com les esplanades amb baixa vegetació en un espai identificat com a zona de baixa vegetació per afavorir la prevenció d’incendis segons el PTGMF de la finca.

Podeu consultar la pàgina de Can Rafel: http://www.canrafel.net/ca/index.htm

2012

solucionsAmpliació Pitch&Putt Can Rafel
Seguir llegint

Obres de la fase 1 de desgasificació del dipòsit controlat

Obres de la fase 1 de desgasificació del dipòsit controlat

Àmbit: Medi ambient i residus

Promotor/client: Consorci del Bages per la Gestió de Residus

Situació: Manresa

Pressupost d’execució d’obres: 1.657.759,36€

S’ha realitzat la direcció d’obres de la fase 1 del projecte de desgassificació del dipòsit controlat de residus, al Parc Ambiental de Bufalvent.

El projecte té com objectiu definir la xarxa de pous de biogàs necessària per la desgassificació del dipòsit, la definició de la xarxa de transport, modificació de la planta de valorització de biogàs i adequar-la a futura connexió d’un motor de generació elèctrica.

2013

solucionsObres de la fase 1 de desgasificació del dipòsit controlat
Seguir llegint

Gestió de les aigües del Parc Ambiental de Bufalvent

Gestió de les aigües del Parc Ambiental de Bufalvent

Promotor/client: Consorci del Bages per la Gestió de Residus

Situació: Manresa

Cost execució obres: 1.018.045,45€

S’ha realitzat la redacció del projecte i la direcció d’obra  per l’optimització de la gestió de les aigües del parc ambiental. Aquest projecte ha portat a construir les infraestructures necessàries per tal de reduir al màxim l’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram i minimitzar el consum d’aigua potable de la xarxa.

Entre les actuacions executades, destaca la construcció d’un dipòsit de formigó per emmagatzemar uns 2.000m3, un dessorrador que actua com a decantador, així com una infraestructura de canonades de 5km per tal de gestionar els diferents líquids del parc.

2011

solucionsGestió de les aigües del Parc Ambiental de Bufalvent
Seguir llegint

Dipòsit de residus del Bages

Dipòsit de residus del Bages

Promotor: Consorci per la gestió de residus del Bages.

Situació i emplaçament: Manresa.

Solucions Manresa ha realitzat diferents treballs a l’abocador del Bages situat a Manresa, com la legalització ambiental de l’activitat, l’avaluació ambiental, o realitzant els projectes i direccions d’obres de diferents fases, tant de la fase d’impermeabilització del vas del dipòsit com del seu segellat.

2005-2018

solucionsDipòsit de residus del Bages
Seguir llegint