Indústria agroalimentària

Edificació, instal·lacions i processos

Enginyeria al servei de l’industria agroalimentària. Solucions per indústria, escorxadors, sales de fred, i obradors. Tractament i depuració d’aigües, gestió de residus, i registre sanitari.

Projectes d’obra per establiments agroalimentaris.

Projecte per la legalització de d’activitats agroalimentàries (obradors, sales de desfer, excorxadors,….) i legalització de les instal·lacions pròpies de l’activitat (elèctriques, gas,…)

Registre d’indústries agràries i alimentàries (RIAAC)

Registre Sanitari

Gestió d’ajuts per inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments.

Necessites assessorament?

solucionsIndústria agroalimentària