Obres i activitats

Projecte, execució i direcció

Oferim els nostres serveis per l’elaboració de projectes constructius, direccions d’obres, BIM, i projectes d’activitats. Treballem en el camp de l’edificació, obra civil, i activitats.

Projectes constructius i direcció d’obres.

Projectes bàsics d’activitat (autorització ambiental, llicència ambiental, comunicació).

Edificació agrícola i ramadera.

Edificació industrial.

Edificació per indústria agroalimentària.

Edificació de treball en fred.

Projectes de serveis, canalitzacions, infraestructures, xarxes de sanejament, depuradores.

Projecte tècnic de protecció contra incendis de l’edificació i activitat

Projectes per instal·lacions d’activitats de càmping.

Gestió d’ajuts del programa de desenvolupament rural associats al grup d’acció local (LEADER)

Legalització d’activitats industrials, comercials i de serveis.

Necessites assessorament?

solucionsObres i activitats