Medi ambient

Estudis ambientals i projectes de restauració

Elaborem estudis ambientals i paisatgístics de projectes, plans i programes per la integració en el medi natural. Projectem la restauració d’espais naturals.

Estudis d’impacte ambiental de projectes i activitats

Estudis ambiental estratègic de plans i programes

Estudis d’impacte i integració paisatgística

Projectes de restauració minera i d’activitats extractives

Projectes de restauració ambiental d’espais degradats

Tràmits i permisos per l’autorització de recursos hídrics: legalització de pous i captacions d’aigua.

Estudis hídrics i d’inundabilitat.

Necessites assessorament?

solucionsMedi ambient