Actualitat

Remodelació planta de compostatge de Jorba

Projecte executiu de la remodelació de la planta de compostatge de Jorba

Àmbit: Obres i activitats, Tractament de residus

Promotor: Consell Comarcal de l’Anoia

Situació i emplaçament: Jorba, Anoia.

Redacció del projecte executiu per a la remodelació de la planta de compostatge de Jorba.

L’objecte de l’actuació és la millora de la gestió dels residus municipals de la comarca, segons els següents objectius principals:

  1. ampliar la capacitat de tractament de FORM de la instal·lació fins a 15.000 t FORM/any.
  2. Optimitzar el procés de tractament de residus.
  3. Incrementar els rendiments de processos i maquinària.

2022

Editor WEB SolucionsRemodelació planta de compostatge de Jorba
Seguir llegint

Millores sala de munyir i lleteria

Projecte per a la millora de la sala de munyir a Can Feliu de Campllong

Àmbit: Obres i activitats, Agricultura i ramaderia

Promotor/client: particular

Situació i emplaçament: Campllong

Modernització de les instal·lacions de l’explotació ramadera bovina.

Construcció d’una sala de munyir rotatòria i d’una lleteria de planta rectangular, alineada amb les altres edificacions de l’explotació.

La nova sala de munyir està formada per una estructura de formigó prefabricat, amb cobert a dues aigües. La lleteria té una estructura metàl·lica i una coberta a dues aigües.

2022

Editor WEB SolucionsMillores sala de munyir i lleteria
Seguir llegint

Projecte de millora i ampliació d’un escorxador

Projecte de millora i ampliació d’un escorxador

Àmbit: Obres i activitats

Promotor: MACOBA

Situació: Sant Joan de Vilatorrada

Actuació 1: Millora i ampliació de l’escorxador, les obres consisteixen en l’enderroc d’un edifici, per reconstruir-lo ampliant-ne la superfície i l’adaptació a la normativa sanitària (fase executada l’any 2018)

2013

solucionsProjecte de millora i ampliació d’un escorxador
Seguir llegint

Reconstrucció d’un mur d’escullera a Talamanca

Reconstrucció d’un mur d’escullera a Talamanca

Àmbit: Obres i activitats

Promotor: Ajuntament de Talamanca

Situació: Talamanca

Pressupost d’execució d’obres: 310.748,75€

Solucions Manresa ha portat la direcció d’obra dels treballs de desmuntatge i posterior reconstrucció del mur d’escullera existent en la PK 24+800 de la carretera BV-1221 al seu pas per Talamanca.

Davant d’un problema de subsidiència i estabilitat del terreny i del mur original, es va procedir a la reparació i substitució. Aquesta obra civil ha consistit en:

_ Desmuntatge del mur inicial, incloent l’extracció dels elements superficials existents en la vorera (barana, arbres, lluminàries,…)
_ Excavació de la terra del extradós de  l’escullera inicial.
_ Reposició del mur, i sistema drenant.

2013

solucionsReconstrucció d’un mur d’escullera a Talamanca
Seguir llegint

Connector fluvial – escala de peixos

Connector fluvial – escala de peixos

Àmbit: Obres i activitats; medi ambient.

Promotor: Propietat.

Situació i emplaçament: Sant Joan de Vilatorrada.

Les construccions de preses, rescloses, canals, etc., creen discontinuïtats en el curs fluvial que impedeixen la mobilitat de peixos, principalment, impedint la connectivitat territorial d’aquestes espècies.

Per evitar-ho, es construeixen connectors fluvials, o escales de peixos que permeten salvar aquestes barreres mitjançant petites “banyeres” que van guanyant desnivell de forma esglaonada i permeten als peixos superar les infraestructures.

L’aigua és un bé escàs que cal aprofitar, i una de les principals forma del seu aprofitament és la seva captació dels cursos fluvials.

El disseny d’aquestes construccions requereixen de càlculs d’enginyeria per a poder donar els pendent i dimensions adequades per a que siguin funcionals.

2015

solucionsConnector fluvial – escala de peixos
Seguir llegint

Edificacions ramaderes

Edificacions ramaderes

Dins del sector primari i del sòl rústic, l’activitat ramadera és un dels pilars més important pel desenvolupament econòmic. Les sinèrgies que giren entorn aquest sector són moltes, i cal saber-les potenciar per poder donar continuïtat al model d’aprofitament del territori.

Les necessitats de les explotacions ramaderes són molt específiques en funció del destí final i tots els condicionants que puguin aparèixer en cada cas.

Oferim un àmpli coneixement en els diversos sectors ramaders, oferint les respostes més adequades pel bon funcionament de l’activitat. Assessorem i acompanyem en tot el procés administratiu necessari per la construcció i ampliació de granges ramaderes, coberts, o qualsevol altra construcció o instal·lació necessària per les explotacions rústiques: adequació, ampliacions, noves explotacions ramaderes.

solucionsEdificacions ramaderes
Seguir llegint

Legalització d’un centre de jardineria

Legalització d’un centre de jardineria

Àmbit: Obres i activitats

Promotor: Hortícola Pedralbes

Situació: Castellbisbal

Solucions Manresa s’ha encarregat de realitzar tots els treballs necessaris per tal de legalitzar l’activitat de centre de jardineria d’Hortícola Pedralbes situat en sòl no urbanitzable a Castellbisbal amb una superfície de 5.500m2 classificada com Annex III.

S’ha tramitat a l’ajuntament la sol·licitud del Certificat de compatibilitat urbanística, la llicència municipal de concessió d’obertura d’establiment, el certificat final d’activitat i l’acompanyament durant l’acte de comprovació.  També s’ha assessorat per l’adequació de totes les instal·lacions per tal d’ajustar-se a la normativa vigent com les instal·lacions contra-incendis, autorització de la captació d’aigua mitjançant un pou o legalització de les instal·lacions elèctriques.

2013

solucionsLegalització d’un centre de jardineria
Seguir llegint

Nau industrial a Plans de la Sala

Nau industrial a Plans de la Sala

Aquesta nau està ubicada en una parcel·la de 21.015m2, té una superfície edificada de 12.561,96m2 i un altell de 655m2. Grup Solucions va participar en totes les fases del projecte per la seva construcció, es va realitzar el projecte d’obra, la direcció d’obra, la gestió de tots els industrials i la legalització de les seves instal·lacions.

La nau està construïda en dues cotes de terreny diferent i està formada per una estructura de formigó prefabricat amb una llum de 60m formada per dos pòrtics que ens permeten obtenir quatre espais diàfans d’ aproximadament 6.000m2 cada un.
Els tancaments de façana estan fets amb panell prefabricat de formigó a la seva part inferior i panell sandvitx a la seva part superior. A la part superior també hi ha una franja perimetral de vidre que conjuntament amb els lluernaris de la coberta ens permet obtenir una bona il·luminació natural de l’interior de la nau. La façana més característica de la nau està composta per un mur cortina i la coberta està feta amb panell sandvitx.

La superfície restant de la parcel·la té una superfície pavimentada amb formigó de 8435m2 que s’utilitza pel trànsit de vehicles al voltant de la nau i com aparcament.

solucionsNau industrial a Plans de la Sala
Seguir llegint

Parc d’aventures dalt dels arbres

Parc d’aventures dalt dels arbres

Àmbit: Medi ambient i activitats

Promotor/client: Bosc Vertical

Situació: Mataró

Redacció del projecte que detalla la ubicació d’un parc d’aventura dalt dels arbres, tal com preveu el Pla especial tramitat per l’Ajuntament de Mataró al Parc forestal Turó d’en Dori.

El projecte s’ha sotmès a tràmit d’avaluació d’impacte ambiental simplificada.

2015

solucionsParc d’aventures dalt dels arbres
Seguir llegint

Projecte urbanització a Canet de Fals

Projecte urbanització a Canet de Fals

Àmbit: Obres i activitats

Promotor / client: Ajuntament de Fonollosa

Situació i emplaçament: Canet de Fals, Fonollosa

Pressupost d’execució d’obres: 210.946,45€

Hem intervingut en la fase de redacció del projecte i direcció de les obres complementàries a la urbanització de Canet de Fals.

Aquestes obres es basen en cinc zones d’actuació; l’arranjament de l’accés nord-oest on s’ha fet la urbanització del carrer, actuacions per la prevenció d’inundacions mitjançant una rasa de 1km de longitud, realització d’una nova escollera i arranjament de talussos per evitar-ne l’erosió, construcció d’un nou mur de contenció per la piscina i actuacions a diferents carrers per millorar l’evacuació de les aigües pluvials.

2011

solucionsProjecte urbanització a Canet de Fals
Seguir llegint